Sunday, May 23, 2010

കുടമാറ്റം

കുട നിവര്‍ത്തുന്നത് വെയില്‍ മറക്കാനും
മഴ തടയാനുമാണ്
കുടക്കമ്പി കനകം മെയ്താലും
കുറക്കാലഭ്രം പൂശിയാലും
ചന്തം നിറച്ച കുടത്തുണിയിട്ടാലും
കുടയുടെ ദൌത്യമതുതന്നെ
എനിക്കെന്റെ കുടയുടെ ദൌത്യം
തിരുത്തണം, പരസ്യവും ചെയ്യണം,
അതിനേത് കുടക്കംബനി പ്രായോജകരാകും ?
അതിനാരു കുടചൂടി മോഡലാകും ?

No comments: